O kronični ledvični bolezni
TEMA LETOŠNJEGA DOGODKA
DOBRO ŽIVETI Z LEDVIČNO BOLEZNIJO
Ledvična bolezen je velik izziv tako za bolnike kot za njihove svojce in prijatelje. Vrsta bolezni in zdravljenje močno vplivajo na njihovo življenje, saj omejujejo zmožnost za vsakdanje dejavnosti, kot so delo, potovanja in druženje, hkrati pa so lahko prisotni simptomi, ki dodatno poslabšajo počutje bolnika - npr. utrujenost, bolečina, depresija, motnje zaznavanja, težave s prebavili in težave s spanjem.
Cilj obvladovanja in zdravljenja ledvičnih bolezni je podaljšati življenjsko dobo z ohranjanjem ali nadomeščanjem delovanja ledvic in zmanjševanjem težav zaradi napredovanja ledvične bolezni. Tak pristop, ki je osredotočen le na bolezen, ne odraža zadovoljivo bolnikovih vrednot in prioritet. Ledvični bolniki si predvsem želijo, da bi lahko živeli dobro, ohranili svojo vlogo in vključenost v družbo, hkrati pa imeli občutek nadzora nad svojim zdravjem in počutjem. Če te možnosti nimajo, zdravljenje pogosto doživljajo kot vsiljeno, kaznovalno in izven njihovega nadzora. Da bi bili bolniki bolj zadovoljni, aktivni in zavzeti pri zdravljenju, morajo čutiti, da se njihove težave učinkovito obvladujejo. Dobro poznavanje svoje bolezni in sodelovanje pri zdravljenju za doseganje želenih ciljev (polnomočenje bolnikov) je zato pomembno tako za bolnike kot za njihove svojce. Tega se dobro zavedamo tudi v Sloveniji, kjer je edukacija ledvičnih bolnikov že dolgo prepoznana kot ključni del obravnave, ki omogoča večjo kvaliteto bivanja, boljši izhod bolezni in ustrezno izbiro nadomestnega zdravljenja, če pride do odpovedi ledvic. Bolnikom je na voljo informativno gradivo v razumljivem jeziku z informacijami o delovanju ledvic, preiskavah za ugotovitev ledvične bolezni, zapletih ledvične bolezni, zdravljenju, nasvetih glede načina življenja, zaposlitve in še kaj.

Usmerjevalni odbor Svetovnega dneva ledvic je leto 2021 razglasil za leto "Dobrega življenja z ledvično boleznijo". Namen je povečanje znanja in ozaveščenosti bolnikov o učinkovitem obvladovanju simptomov in opolnomočenje bolnikov, da bi lažje dosegali cilje, ki so jim pomembni. Podpora bolnikov z ledvično boleznijo, tudi tistih, ki so odvisni od dialize ali po presaditvi ledvice, in njihovi svojcev, v času pandemije in v času drugih zahtevnih obdobij, je izjemnega pomena. Usmerjevalni odbor zato letos poziva k edukaciji in čim večjemu vključevanju bolnikov v njihovo oskrbo, da bi lahko kljub ledvični bolezni živeli čim bolj normalno in polno.

Bolniki morajo postati partnerji tudi pri razvoju, izvajanju in vrednotenju zdravstvene politike, ki jim bo omogočala dobro življenje. Treba jim je prisluhniti. V procesu zdravljenja jim je treba v zdravstvenem sistemu stalno zagotavljati učinkovito odpravljanje simptomov ledvičnih bolezni, tudi tistih, ki jih povzročajo bolečina, težave s spanjem, tesnoba, depresija, stres, zmanjšana gibljivost in šibkost. Le na ta način lahko bolnikom in njihovim svojcem omogočimo boljšo kakovost življenja.

Opolnomočenje bolnikov, partnerstvo v procesu odkrivanja in zdravljenja bolezni in izboljšana komunikacija lahko pri bolnikih vzbudi zaupanje in upanje, da lahko dobro živijo tudi s kronično ledvično boleznijo.
KJE, KDAJ, KAJ?
O dogodku
Kronična ledvična bolezen večinoma nastane zaradi nezdravega načina življenja. Ogroženi so predvsem sladkorni bolniki, bolniki z arterijsko hipertenzijo, boleznijo srca ali ožilja, sečnimi kamni, moški s povečano prostato ljudje, katerih svojci imajo kronično ledvično bolezen, starejši od 50 let, kadilci in predebeli ljudje. Z zgodnjim odkrivanjem lahko upočasnimo ali zaustavimo napredovanje ledvične bolezni in preprečimo nastanek ledvične odpovedi, hkrati pa tudi ohranimo zdravo srce.

Slovenija Gori۫a Obalna regija Pomurska regija Podravska regija Koroška regija Posavska regija Savinjska regija Zasavska regija Jugovzhodna regija Notranjska regija Gorenjska regija Osrednja regija

Zaradi Covid epidemije in ukrepov omejevanja širjenja virusnih okužb v zdravstvenih ustanovah smo se organizatorji odločili, da bomo aktivnosti ob Svetovnem dnevu ledvic 11. marca 2021 omejili na komuniciranje z mediji. Letos torej ne bomo organizirali informativnih točk in ne bomo izvajali merjenja prisotnosti beljakovin v seču in krvnega tlaka.

Kampanjo ob Svetovnem dnevu ledvic z informacijskimi točkami in meritvami bomo v polnem obsegu znova izvajali v letu 2022 oziroma takrat, ko bo to zaradi epidemioloških vzrokov varno.

© 2021 Svetovni dan ledvic - Vse pravice pridržane.