O kronični ledvični bolezni
ZDRAVJE LEDVIC ZA VSE IN POVSOD: dobro živeti z ledvično boleznijo
SVETOVNI DAN LEDVIC
11. marec 2021


Svetovni dan ledvic je globalna pobuda, v kateri od začetka leta 2006 sodeluje tudi Slovenija – promocijo organizirajo Slovensko nefrološko društvo, Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji.

Cilj letošnjega Svetovnega dneva ledvic je povečati zavedanje o pomenu izobraževanja o ledvični bolezni, da bi razumeli vzroke za njen nastanek, čim bolj sodelovali pri ohranjanju svojega zdravja in živeli čim kvalitetnejše in polno življenje. Pri tem so zelo pomembni ukrepi za preprečevanje nastanka ledvične bolezni in njenega napredovanja. Zdravljenje je v Sloveniji na voljo vsem, ki ga potrebujejo. Pri tem je izjemnega pomena celostna podpora ledvičnih bolnikov in njihovih svojcev, še posebej v času pandemije in pri drugih stanjih, ki zahtevajo posebne ukrepe.

Kljub kronični ledvični bolezni lahko bolniki živijo dobro, če poznajo svojo bolezen in so kot enakopravni partnerji vključeni v svojo oskrbo. Cilj celostne oskrbe je zdravstvena oskrba, ki je usklajena z bolnikovimi vrednotami in željami in bolniku kljub nekaterim potrebnim omejitvam omogoča dobro življenje.


Visoki stroški zdravljenja kronične ledvične bolezni

Kronična ledvična bolezen postaja v Evropi in pri nas glavni zdravstveni in stroškovni problem, saj je povezana z veliko obolevnostjo, smrtnostjo in stroški zdravljenja. Svetovna zdravstvena organizacija je kronično ledvično bolezen že leta 2006 uvrstila med prioritete pri obravnavi nenalezljivih kroničnih bolezni. Glede na epidemiološke raziskave v državah EU razširjenost kronične ledvične bolezni presega celo prevalenco sladkorne bolezni, saj ima kronična ledvična bolezen kar vsaka deseta odrasla oseba.

Končno in nepovratno stanje kronične ledvične bolezni je končna odpoved ledvic, ki je povezana z bistveno slabšo kvaliteto življenja in velikimi stroški za zdravstveni sistem. Ocene kažejo, da se za nadomestno zdravljenje končne ledvične odpovedi v Evropi pri 0,1% populacije porabi kar 2% razpoložljivih finančnih sredstev. Če želimo znižati stroške zdravljenja končne odpovedi ledvic, moramo celovito pristopiti k obvladovanju kronične ledvične bolezni.

Danes imamo na voljo učinkovite preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka ledvične odpovedi, pa tudi poceni zdravljenje, s katerim lahko pri zgodnji prepoznavi bolezni upočasnimo ali celo zaustavimo napredovanje kronične ledvične bolezni in njene zaplete, preprečimo ali odložimo nastanek končne odpovedi ledvic in zmanjšamo tudi srčno-žilne zaplete, ki so najpogostejši vzrok obolevnosti in prezgodnje umrljivosti teh bolnikov.

Slovenska zdravstvena stroka je pripravila nov model zdravstvene obravnave ljudi s kronično ledvično boleznijo, katerega cilj je izboljšati preventivne ukrepe, zgodnjo prepoznavo in stopenjsko obravnavo bolnika s kronično ledvično boleznijo na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Program daje večji poudarek preventivi, ki vključuje spodbujanje zdravega načina življenja, in zgodnjemu odkrivanju bolezni, v katerega se z upoštevanjem dejavnikov tveganja in napotitvijo pacientov iz rizičnih skupin v presejalne preiskave vključijo družinski zdravniki. Osnovni cilj je hitro odkriti bolezen in upočasniti napredovanje kronične ledvične bolezni.


Gibanje in uravnotežena prehrana

Podobno kot pri številnih drugih kroničnih nenalezljivih boleznih (sladkorna bolezen, povišan krvni tlak), je tudi pri preventivi kronične ledvične bolezni ključnega pomena zdrav način življenja. Ta vključuje redno gibanje in uživanje uravnotežene prehrane. Pri bolnikih s sladkorno boleznijo in povišanim krvnim tlakom pa je ključno, da skrbijo za urejeno raven sladkorja v krvi in urejen krvni tlak.

Zdrave ledvice lahko pomagamo ohranjati tako, da pijemo zadosti tekočine – najbolj zdrava je voda. Uživajmo veliko sadja in zelenjave, omejiti pa moramo vnos soli. Natrij, ki ga zaužijemo preko kuhinjske soli, je pomemben za normalno delovanje celic, uravnavanje vode in krvnega tlaka, delovanje živčevja in delovanje mišic. Če ga zaužijemo preveč, pa je škodljiv. Ne smemo pozabiti, da veliko soli zaužijemo že z vnaprej pripravljeno hrano in le manjšo količino s soljenjem hrane ob pripravi hrane. Največ soli je v kruhu in pecivih, picah, sendvičih, salamah in drugih mesnih konzerviranih izdelkih (klobase, hrenovke, paštete), jušnih koncentratih, polivkah za solate, slanih prigrizkih, sirih, itd.


Zdravje ledvic

Ledvice opravljajo eno od osnovnih življenjskih funkcij, zato moramo skrbeti za njihovo zdravje. Z zgodnjim odkrivanjem kronične ledvične bolezni lahko upočasnimo njeno napredovanje. Vsak človek ima dve ledvici, človeško telo pa lahko povsem normalno deluje tudi z eno zdravo ledvico. Iz telesa odstranjujejo odpadne snovi tako, da filtrirajo kri in odpadne snovi izločajo v seč. V ledvicah odraslega se dnevno filtrira približno 150 do 170 litrov krvi. Naloga tega organa je tudi uravnavanje in vzdrževanje normalne sestave telesnih tekočin. Pomembno vlogo imajo še pri nadzoru krvnega tlaka, pomagajo vzdrževati zdrave kosti in tvoriti rdeča krvna telesca.

Po ocenah naj bi imelo med sicer zdravim odraslim prebivalstvom vsaj deset odstotkov ljudi kronično ledvično bolezen, ki pa je pogosto še neodkrita. Za Slovenijo to pomeni, da naj bi imelo več kot 180.000 ljudi ledvično okvaro, pa tega morda niti ne vedo.

Vodilni vzrok odpovedi ledvic je okvara zaradi sladkorne bolezni. Ledvice so zelo občutljive na zvišano koncentracijo sladkorja v krvi. Tveganje za kronično ledvično bolezen je še večje, če ima bolnik s sladkorno boleznijo tudi zvišan krvni tlak. Visok krvni tlak je že sam po sebi eden od pogostih krivcev za nastanek kronične ledvične bolezni, saj poškoduje drobne žile v ledvicah in zaradi zadrževanja vode in topljencev v telesu preobremeni srce in ožilje. Če sta krvni sladkor in krvni tlak pri bolnikih s sladkorno boleznijo dobro urejena, je možnost za nastanek kronične ledvične bolezni dosti manjša. Ko se kronična ledvična bolezen pojavi, je podobno kot vse ostale kronične bolezni medicina še ne zna ozdraviti. Je pa možno z zdravili zmanjšati količino beljakovin v seču in na ta način upočasniti slabšanje delovanja ledvic.


Osem zlatih pravil za zdravje ledvic
 1. Ohranjajte dobro telesno kondicijo in bodite aktivni.
 2. Redno nadzorujte raven sladkorja v krvi.
 3. Redno nadzorujte višino krvnega tlaka.
 4. Jejte zdravo manj slano hrano in skrbite za ustrezno telesno težo.
 5. Zaužijte ustrezno količino tekočine.
 6. Ne kadite.
 7. Bodite zmerni pri uporabi zdravil, ki so na voljo brez recepta
 8. Opravite pregled delovanja ledvic, če sodite v katero od naslednjih skupin s povečanim tveganjem za nastanek ledvične bolezni: imate sladkorno bolezen, zvišan krvni tlak, bolezen srca ali ožilja, sečne kamne, avtoimunsko bolezen, povečano prostato, imate prekomerno telesno težo, če kadite ali če ima kdo od vaših svojcev kronično ledvično bolezen.Dodatne informacije:
 • izr. prof, dr. Damjan Kovač, dr. med., Slovensko nefrološko društvo, Klinični oddelek za nefrologijo, UKC Ljubljana ()
 • asist. dr. Andrej Škoberne, dr. med., Slovensko nefrološko društvo, Klinični oddelek za nefrologijo, UKC Ljubljana ()
 • Milan Osterc, Zveza društev ledvičnih bolnikov ()
 • izr. prof. dr. Sebastjan Bevc, dr. med., Slovensko nefrološko društvo, Klinika za interno medicino, Oddelek za nefrologijo, UKC Maribor ()
© 2021 Svetovni dan ledvic - Vse pravice pridržane.